KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub RODO), informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest Lektor Personalny Patryk Pallach prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Lektor Personalny Patryk Pallach.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Lektor Personalny Patryk Pallach
Czarków ul. Wiejska 2,
44-187 poczta Wielowieś
lub email: [email protected]
lub na nr. Telefonu 792-874-363
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• Przygotowania oferty; realizacji umowy, zamówienia;
• Obsługi zapytań oraz przygotowania oferty, które trafiają poprzez formularz kontaktowy ze strony: https://www.lektorpersonalny.pl/, mailowo pod [email protected] lub telefonicznie pod numer telefonu 792-874-363;
• Kontaktowania się z Panią/Panem mailowo lub telefonicznie (w tym sms), w celach związanych ze świadczeniem usług;
• Marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora danych mailowo lub telefonicznie (w tym sms);
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą kontrahenci, podwykonawcy oraz osoby współpracujące z Lektor Personalny Patryk Pallach. Dostęp do danych będą mieli upoważnieni pracownicy/współpracownicy/zleceniobiorcy Administratora.
Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania. Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywać mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, klasa szkolna, poziom ucznia, typ urządzenia.
Przekazywanie danych do państw trzecich
Państwa dane nie będą przekazywane do osób trzecich, nie wymagających bezpośrednio Państwa danych osobowych do wykonania usługi.
Przechowywanie oraz sprostowanie danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Każdy kolejny kontakt z Państwa strony po rozwiązaniu umowy przedłuża wspomniany termin przechowywania danych osobowych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przygotowania oferty, zawarcia umowy, zamówienia i jej wykonania. Nie podanie danych lub usunięcie ich uniemożliwi przygotowanie oferty, zawarcia umowy, zamówienia i jej wykonania.